امروز این واحد خوشنام از جایگاهی شایسته در صنایع غذایی کشور برخوردار می باشد. صنایع غذایی بیژن در حال حاضر با توانایی تولید حدود 5 دسته از مواد غذایی شامل سس‌ها، ترشی‌ها، شورها، مرباها و کنسروها سهم مناسبی از بازار را در اختیار داشته و به دلیل اعتقاد به حفظ کیفیت و ضرورت تأمین سلیقه مصرف‌کننده از حسن شهرت برخوردار است و اذهان عمومی به “بیژن” به عنوان یک فرآورده ی غذایی سالم و با کیفیت، اعتماد دارد. این برند با کارآفرینی کار خود را شروع کرده و با نوآوری، پیوسته راه خود را ادامه خواهد داد. راز ماندگاری این برند در ذهن ها همواره توجه به تغییر سلیقه مشتری، پیش بینی خواسته ها، تقویت تحقیق و توسعه، توجه به منفعت جامعه و محیط به جای سود آوری محض و بازاریابی با رعایت اصول اخلاقی می باشد.

لوگوی سس بیژن