شرکت نگین شرق در سال 1373 با موضوع فعالیت در صنایع سلولزی تاسیس شد. ظرفیت اسمی تولید این شرکت در بدو تاسیس به مقدار 400 تن از محصولات سلولزی در سال بود. در سال 1375 این میزان تولید 2000 تن و در سال 1377 به 3000 تن در سال افزایش یافت و در حال حاضر  این شرکت با نام شرکت ماهین و با ظرفیت 000/10 تن در سال مشغول به فعالیت می باشد. این شرکت طی 15 سال توانست از یک شرکت تازه تاسیس در زمینه کاری خویش از سایرین پیشی گرفته و امروزه تقریبا در اقصی نقاط کشور ایران دارای نمایندگی فروش می باشد.